Thursday, July 2, 2009

sejarah IPGM kB

Laman Utama
Sejarah RingkasMalayan Teachers' Training College
Kota Bharu

Declared open by
His Excellency Sir Donald MacGillivray, K.C.M.G., M.B.E.


Sir Donald MacGillivray

Sumber gambar http://www.viweb.freehosting.net /viig_MalQscouts55A.htm

His Commissioner, Federation of Malaya

on
11th. October 1954

In The Eleventh Year of The Reign of
His Highness Tengku Sir Ibrahim Ibni Al-Marhum
Sultan Mohamed IV,
D.K., S.P.MK., S.M.J.K., K.C.M.G., D.K(Joh)
Sultan of Kelantan
Pembinaan bermula dalam tahun 1952 di atas kawasan seluas 93 ekar, di Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. 1954 MPKB di tubuhkan sebagai ganti maktab perguruan di Kirby, Liverpool dan di Wovehampton, England. Bird's Eye View24 Ogos 1954 Kumpulan pertama 150 guru pelatih melapor diri. Tenaga pengajar dari London.11 Ogos 1954 MPKB dirasmikan oleh Tuan Terutama Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu, SIR DONALD MAC GILLIVARY. Hadir sama DYMM Sultan dan Tengku Mahkota Kelantan. 1960 MPKB mula melatih guru-guru sekolah rendah. Menerima pelatih dari Brunai dan Singapura.

Antara tahun 1954 hingga 1957 KBTC telah melatih guru sekolah menengah dengan menawarkan kursus pendidikan kesihatan, bahasa, seni lukis, kerja tangan , Hisab dan Sains, Sejarah Muzik dan sains Rumah Tangga dan Geografi. Antara tahun 1957 dan 1970 maktab telah memulakan latihan guru sekolah rendah, melatih guru sekolah menengah dijalankan oleh maktab Perguruan Pulau Pinang kerana kekurangan sekolah menengah di pantai timur untuk menjalankan latihan mengajar /praktikum. Antara tahun 1971 hingga 1975 maktab telah menawarkan kursus bahasa Melayu kepada guru di sekolah Inggeris dan pelatih tahun akhir dihantar ke Maktab perguruan Sultan Idris atau IPSI bagi lelaki dan ke Maktab Perguruan melayu melaka bagi perempuan. dalam masa yang sama KBTC telah melatih guru bukan Melayu yang mengajar sekolah rendah jenis kebangsaan dan guru rakyat yang mengajar di sekolah rendah jenis kebangsaan dan guru rakyat yang mengajar di sekolah rakyat berikutan dengan pengambilalihan sekolah rakyat dan guru diserahkan kedalam perkhidmatan tetap kerajaan. Guru PelatihAntara tahun 1975 hingga 1986 MPKB melatih kedua-dua guru sekolah rendah dan menengah apabila pantai timur bertambah maju di bawah beberapa pembangunan Malaysia. Guru Pelatih Kumpulan PertamaAntara 1984 hingga 1990 maktab ini telah mengadakan kursus dalam cuti bagi guru sementara di sekolah rendah dari seluruh negara. Pada 1990-1991 KBTC menerima peserta KDC kemahiran Hidup bagi guru pelatih. Mulai 1989 MPKB diberi peranan melatih guru dalam Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) agama, Bahasa Melayu, Geografi, Sejarah dan ekonomi. Antara tahun 1989 hingga 1993 maktab mengandalikan kursus Peningkatan Keilmuan Profesionalisme (KPKP) kepada guru B1 yang terkeluar dari perkhidmatan berikutan terlaksananya sistem saraan baru (SSB). Setelah guru ini menjalani kurusus selama tiga bulan mereka akan dipertimbangkan C8. Mulai tahun 1991 MPKB mengandalikan Kursus Sijil Perguruan khas (KSPK Bahasa Melayu, Matematik dan Pemulihan kepada guru pelatih dalam dua semester. Mulai 1992 maktab mengendalikan Kursus Perguruan Asas (KPA) Pengambilan dua kali setahun lima semester dalam bidang pengkhususan Muzik, matematik dan sains diperkenalkan sebagai tambahan kepada kursus yang sedia ada. MPKB 2006Pada Jun 1994 kumpulan pertama seramai 318 orang pelatih semester lima ditempatkan ke seluruh negara kerana menjalani praktikum penempatan terus ke sekolah. mereka diselia oleh Guru Besar, Nazir dan Pensyarah Maktab.

Kini IPKB menunaikan peranan yang berlainan corak dan penekanan dalam memenuhi tuntutan PIPP negara.

No comments: